Formula Infinity

Ingenjörskonst är för viktigt för att inte spelas.

Formula Infinity är ett lärosätesövergripande tvärvetenskapligt projekt, unikt i sitt slag genom sin koppling till esport och ungdomskultur. Visionen är att skapa ett pedagogiskt bilspel där man virtuellt bygger och tävlar med egna racerbilar och lär sig teknik.

Workshop II

FORMULA INFINITY MÖTER INDUSTRIN.

I del 1 introducerar Petter och Barrett projektet samt målet med workshopen. Sedan följer ett panelsamtal om industrins framtida utmaningar. I panelen möter vi Mattias Bergman (VD för Bil Sweden), Ola Benderius (Docent på Chalmers Tekniska Högskola) samt Martin Andersson (Business Unit Manager, Future Mobility på AFRY).

I del 2 lyfter vi frågan kring vilka färdigheter framtidens ingenjörer kommer att behöva.

Denna del inleds med en inspirationsvideo som visar flera existerande kreativa spel. Därefter följer ett panelsamtal med Sofia Ore (CAE Director på CEVT), Patrik Lilja (Lektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad) samt Sara Hermansson (Talent Attraction Manager på Northvolt).

Anders Nelson, vicerektor vid Högskolan i Halmstad talar om akademins stöttande inställning till projektet. Därefter avrundar vi workshopen med några avslutande ord av Petter och Barrett.
”Dagens problem kommer behöva morgondagens problemlösare i form av nästa generations ingenjörer och teknologer. För detta så krävs det att ungas intresse och upptäckarlusta för naturvetenskap och teknik väcks. Här kan Formula Infinity bli en av de viktigaste pusselbitarna för att forma framtidens innovatörer!”
Fredrik Trella, Forskare och utvecklare inom interaktionsdesign på avdelningen Prototyping Societies, RISE
”Jag är övertygad om att Formula Infinity kommer kunna stärka ingenjörsutbildningens relevans i samhället och i samtiden med fokus på kreativitet, underhållning, ungdomskultur, hållbarhet, digitalisering och jämställdhet utan att göra avkall på yrkesstoltheten i form av ett gediget och nyfiket ingenjörsskap.”
Kalle Jonasson, Forskare inom e-sport och digitalt lärande, Högskolan i Halmstad

team INFINITY

Blekinge Tekniska Högskola

Ingenjörsvetenskapliga modulen.

Speciellt inom området maskin- och fordonsteknik.

Chalmers Tekniska Högskola

Ingenjörsvetenskapliga och esport modulen.

Speciellt inom områdena Datateknik, Elektroteknik, Mekatronik, Spelutveckling och Molnintegration.

Högskolan i Gävle

Ingenjörsvetenskapliga och pedagogiska modulen.

Speciellt inom området maskin- & fordonsteknik.

Högskolan i Halmstad

Ingenjörsvetenskapliga och pedagogiska modulen.

Speciellt inom områdena maskin- och fordonsteknik, pedagogik & lärande samt genusperspektiv & normkritisk design.

Karlstads universitet

Ingenjörvetenskapliga och pedagogiska modulen.

Speciellt inom områdena datateknik, maskin- och fordonsteknik, människa-datorinteraktion och pedagogik & lärande.

KTH

Ingenjörsvetenskapliga modulen.

Luleå Tekniska Universitet

Ingenjörsvetenskapliga modulen.

Speciellt inom områdena maskin- & fordonsteknik och materialteknik & hållbarhet.

Högskolan i Skövde

Nytillkommen projektmedlem.

Högskolan Väst

Nytillkommen projektmedlem.

Linnéuniversitetet

Ingenjörsvetenskapliga modulen.

Speciellt inom området maskin- & fordonsteknik.

Mälardalens Högskola

Ingenjörsvetenskapliga och pedagogiska modulen.

Speciellt inom områdena maskin- och fordonsteknik, materialteknik och hållbarhet, människa-datorinteraktion, teknisk design, tillämpad AI samt pedagogik & lärande.

Lunds Tekniska Högskola

Ingenjörsvetenskapliga modulen.

sverige-kart bth-kart chalmers-kart gav-kart hh-kart karlstad-kart kth-kart linne-kart lulea-kart skovde-kart malar-kart hv-kart hv-kart

SPELIDÉ

Att börja tidigt är viktigt. Hade detta spel funnits när jag var liten så skulle jag börjat med bilsport redan i 10-års åldern.

Felicia Grundtman, Svenska Bilsportförbundet

Spelidé

Formula Infinity är en racingsimulator där byggandet av bilen ligger i lika stort fokus som körandet och tävlandet. Med välbyggda fysikmotorer och pedagogiska stödsystem lär man sig att modifiera och virtuellt bygga sin egen bil, för att sedan köra och tävla med den på realistiska eller fantasirika banor.

Spelet ska ta till vara på lek och nyfikenhet och ge möjlighet för den intresserade att fördjupa sina kunskaper genom att experimentera med realistisk teknik. I Formula Infinity ska kunskap, information och pedagogiska hjälpverktyg alltid finnas till hands, interaktivt och enkelt, när spelaren själv vill använda dem.

Formula Infinity bör utvecklas som en öppen plattform med en tydlig allmännytta. Spelet behöver vara fritt tillgängligt för att uppfylla sitt syfte, men det kommer också behövas kommersiella drivkrafter för att säkerställa spelets långsiktiga utveckling.

Spelidé
racingsimulator

Skillnaden mellan en racingsimulator och ett racingspel är för oinsatta subtil men den är väldigt viktig. Simulatorer efterliknar verklighetens bilsport och har virtuella modeller för bl.a. däckslitage, bromsuppvärmning, dämparkurvor, etc. I ”vanliga” bil- och racingspel simuleras inte bilen utifrån realistiska modeller. De spelen strävar istället åt enkelhet och att skapa svindlande effekter.

Spelidé
racingsimulator
virtuella

Dessa simulatorer är idag så verklighetstrogna att de också fungerar som träningsverktyg för förare inom alla övriga bilsporter. Banorna är laserskannade och bilarna är gjorda med data från den verkliga motsvarigheten, i samarbete med bilföretag och racingteam.

Spelidé
fysikmotorer

Spelmotorer, och därigenom racingsimulatorer består av flera samarbetande motorer, såsom exempelvis en fysikmotor, en grafikmotor, en ljudmotor och en nätverksmotor. Fysikmotorn beräknar alla fysikaliska aspekter kopplade till körandet, såsom “downforce”, motoreffekt, styrning, väghållning, etc. Grafikmotorn hanterar endast den grafiska representationen på skärmen.

Inom Formula Infinity kommer det att behöva utvecklas en fysikmotor som även simulerar bilens enskilda delsystem under både byggfas och körning. I detta arbete kommer vi dra stor nytta av den tekniska och vetenskapliga expertis som idag finns inom våra svenska lärosäten.

Spelidé
banor

Inom konceptet för Formula Infinity är ingenjörskonsten lika viktig som själva körandet. Utformandet av såväl realistiska som fantasifulla banor kommer ge spelare och lag väldigt intressanta ingenjörsmässiga utmaningar. Hur skulle vi bygga en bil som ska klara ett race på månen, på insidan av en vulkan eller för att köra igenom en svindlande loop?

Spelidé
nyfikenhet

Novisen kanske nöjer sig med att köra redan konstruerade bilar och av nyfikenhet plockar isär dem för att se hur de är uppbyggda. Väcks väl intresset för att göra en första modifiering av motorn eller kanske däcken så ska detta enkelt kunna ske tillsammans med en hjälpsam virtuell ingenjör som gärna får vara både pedagogisk och inspirerande.

Vid Formula Infinitys första workshop identifierades att nyckeln till att engagera unga är att låta dem stiga utanför den rent teoretiska faktan och i stället tillåtas upptäcka genom lek och “trial and error”.

Spelidé
nyfikenhet
lek

Formula Infinity är av sin natur ett så kallat “sandbox”-spel. I ett sådant spel ger man spelaren en uppsättning verktyg för eget skapande och spelet följer i regel inte en linjär progression eller har ett mål eller slut. I många sådana spel är det upp till spelarna själva att individuellt eller i grupp sätta upp egna mål med sitt utforskande eller att bara interagera med spelet på måfå. Många spel i denna genre har blivit världskända under de senaste åren: Minecraft, Kerbal Space Program, Factorio och ARK: Survival Evolved för att bara nämna några.

Spelidé
nyfikenhet
lek
Minecraft

Det svenska spelet Minecraft blev på kort tid ett av världens kändaste och mest spelade spel. Minecraft kan sägas vara den digitala representationen av en legovärld, som du antingen bara kan bygga fritt i eller spela en överlevnadskampanj i. I kampanjen får du får bygga dig ett hem , samla resurser, hitta mat och slåss mot skelett om nätterna.

Spelidé
nyfikenhet
lek
KSP

I Kerbal Space Program är du en raketbyggare, som får designa, bygga och sedan flyga din egna raket ut i rymden, till månen, till Mars, etc. Raketen byggs av förutbestämda komponenter, som sedan simuleras som en helhet vid flygning.

Spelidé
nyfikenhet
lek
Factorio

I Factorio landar du på en ny planet, med kunskap om teknologi - men ingen teknologi med dig. Din uppgift blir att samla resurser för att bygga maskiner, som sedan samlar resurser åt dig, så att du kan bygga automatiserade flöden för att samla mer resurser. Factorio är helt enkelt en automatiseringsimulator för industriella flöden.

Spelidé
nyfikenhet
lek
ARK

ARK: Survival Evolved är en mera oförlåtande version av Minecraft. I spelet ska du, ensam eller tillsammans med andra spelare, överleva på en tropisk ö fylld med dinosaurier. Du samlar resurser, utvecklar egen teknologi och tämjer dinosaurier för att sakta men säkert ta över ön.

Spelidé
nyfikenhet
trial and error

Det är viktigt att bygga testmiljöer i spelet som ger en direkt och tydlig feedback kring hur eventuella förändringar skulle påverka bilen och dess enskilda delsystemen. När spelarna väl blivit nyfikna på varför ett system uppför sig som det gör kan vi lättare erbjuda pedagogiska tips och fakta som hjälper spelarna att göra sina konstruktioner bättre och bättre.

Spelidé
kunskaper

Spelet bygger på ett lekfullt sätt en förståelse för alla aspekter av att skapa en bil. Kunskapen tvingas inte på spelaren, men finns alltid till hands genom hjälp- eller informationssystem innefattande:

 • Fysik och teknik
 • Material och hållbarhet
 • Mekatroniska och digitala system
 • Optimering och testning
 • Designprocesser för bilkonstruktion

Spelidé
kunskaper
fysik och teknik

Att köra fordon på gränsen av deras funktion innebär att man väldigt påtagligt möter naturens egna lagar. I kurvtagning i höga hastigheter utsätter föraren bilen för stora centripetalaccelerationer som måste hanteras av däcken. Däcken är i sin tur är kopplade till hjulupphängningen med fjädrar, dämpare och axlar. Som spelare kommer man successivt behöva förstå fysiken för att förstå tekniken. Här har vi en fin möjlighet att beskriva den underliggande teorin och samtidigt motivera varför racerbilstekniken ser ut som den gör.

Spelidé
kunskaper
material och hållbarhet

I extrem teknologi såsom racingsport är materialegenskaper direkt avgörande för funktionen. Att bygga lätt och starkt är alltid en kompromiss mellan olika materialval. Vissa material är styva och spröda medans andra är mjuka och sega. I varje materialvalsprocess måste man även ta hänsyn till materialets ekologiska hållbarhetsaspekter, bl.a. energiåtgång och miljöpåverkan vid utvinning, tillverkning, användning och återvinning. Materialfrågan handlar därför lika mycket om optimal teknisk funktion som en optimal ekologisk livscykel för materialen.

Spelidé
kunskaper
mekatroniska och digitala system

I en modern racerbil styrs “allt” via mekatroniska och digitala system. Elektroniken och elsystemen i bilen behöver vara lika välutvecklade och optimerade som de mekaniska systemen. Som spelare kommer man successivt behöva förstå de system som reglerar dessa och lära sig programmera styrenheterna för t.ex. växellådor och bromsar.

I detta sammangang är artificiell intelligens en väldigt viktig komponent. I Formula Infinity får spelaren via sensordata utveckla allt från reglering av delsystem i realtid till helt autonoma bilar som förarlöst tävlar mot varandra.

Spelidé
kunskaper
optimering och testning

När en racerbil är under utveckling för optimal prestanda behöver tester kunna utföras. Dessa tester kan ibland behöva isoleras i renodlade labb där några väl valda egenskaper såsom tex motoreffekt eller aerodynamiska krafter kan mätas. I andra fall vill man testköra på specialbanor och fylla bilen med experimentell utrustning för t.ex. kraft-, temperatur- och hastighetsmätning.

Spelidé
kunskaper
designprocesser för bilkonstruktion

För att bygga en hel racerbil eller bara ett mindre delsystem krävs att man följer sk. designprocesser. Kanske vill man utgå ifrån en given grundplatta där hjul och chassi redan finns eller så vill man börja från noll. Som spelare ska man få hjälp att förstå och tillämpa de processer för utveckling som också används i dagens bilindustri.

Spelidé
hjälpverktyg

Inom dataspel är progression och pedagogik viktiga verktyg för att hålla intresset uppe. Formula Infinity bör därför vara ett pedagogiskt spel med lärande innehåll i varje del med direkt interaktiv feedback på spelarens arbete. Paketeringen av specifik information i välgjorda videor eller interaktiva moment är en väldigt viktig del av spelets utvecklingsprocess.

Spelidé
allmännytta

Här är tre viktiga sätt på vilket Formula Infinity som open source-plattform kan skapa nytta:

 • Enskilda lärare och forskare kan fortlöpande utveckla nya och förbättra existerande fysikmodeller för att göra Formula Infinity mera komplett som plattform för utbildning och simulering.
 • Teknikföretag och tillverkande industri kan använda plattformen både som testbädd för virtuell testning av ny teknik och som en miljö för utbildning och kompetensutveckling. Formula Infinity strävar också mot att bli en ny industristandard likt andra öppna system.
 • Spelutvecklande företag, communityn och övriga intresserade kan använda Formula Infinity som bas för att bygga egna spel och mjukvara.

Spelidé
allmännytta
open source

Open Source syftar från början på Open Source Software, källkod som är tillgänglig för allmänheten där vem som helst kan ladda ner, lägga till, förändra och distribuera koden. Open Source-mjukvara är decentraliserad, och utvecklas transparant av ett community, snarare än av enskilda individer och företag.

Open Source sträcker sig idag längre än bara till programkod. Open Source-rörelsen tillämpar värderingar såsom decentraliserade och transparenta produktionsmodeller för att hitta nya sätt att lösa problem och innovera.

Spelidé
allmännytta
öppna system

Digitala system som används inom industri eller i mjukvara är idag stora och komplexa bibliotek av interagerande funktionalitet. Många sådana byggs av enskilda företag för intern användning eller för att säljas som en del av funktionalitet i mjukvaruprodukter. Den nya open source-kulturen som vuxit fram på nätet har däremot skapat nya typer av initiativ. Nätverk av enskilda utvecklare, experter och andra intressenter bygger mjukvaruplattformar för specifika användningsområden som blir åtkomliga för andra. Detta har i många fall också influerat till nya industristandarder och ibland ändrat hela discipliner. Ett sådant exempel är tex ROS, Robot Operating System: en öppen mjukvaruplattform för simulering och styrning av robotar.

Spelidé
allmännytta
öppna system
ROS

Spelidé
allmännytta
använda

Idag byggs i princip inga nya spel från grunden, alla baserar sig på redan existerande spelmotorer, med olika nivåer av implementation för fysik, grafik, ljud, nätverk, osv. Till detta läggs sedan tilläggsbibliotek med specifik funktionalitet som man kan köpa in eller laddar ner gratis. Formula Infinity aspirerar på att bli en typ av generell bas för fysiksimulering kopplat fordon. FI ska därför kunna laddas ner och användas fritt av både företag och privatpersoner som tillägg till enklare spelutvecklingsmiljöer såsom tex Unity.

Spelidé
allmännytta
använda
GDE

Unreal Engine och Unity är spelutvecklingsmiljöer (Game Development Environments) som är gratis att använda för privata och mindre kommersiella projekt. Miljöerna innehåller färdigbyggda motorer för grafik, fysik, ljud, nätverk, etc. Allt detta kopplas ihop i en grafisk utvecklingsmiljö som är byggd för att vara enkel att använda men med möjligheter att kunna djupdyka i varje del och förändra funktionaliteten i detaljer. Dessa miljöer används idag av spelutvecklande storföretag, samt av ett stort community av hobbyutvecklare för att utveckla spel för persondatorer, konsoler, mobila enheter och webbsidor. Till mjukvarorna finns också en marknadsplatser där användare kan dela med sig av tillägg, kod, 3D-modeller, ljud, musik, mm.

Spelidé
allmännytta
använda
GDE
tillägg

Spelidé
drivkrafter

Grundsyftet med Formula Infinity är att kunna ge vem som helst, ung som gammal, tillgång till spelets innehåll - ingenjörskonst och tävling. För att sedan göra spelet hållbart och levande behöver vi arbeta fram smarta finansieringsmodeller, som involverar såväl företag som skola. Vi vill också stötta svensk spelindustri genom delägarskap med möjligheten att fortsätta driva spelets community och innehåll med vinstmöjlighet. En sådan lösning säkerställer spelets vidareutveckling och ser till att det förblir uppdaterat och levande.

Spelidé
drivkrafter
delägarskap

Vi ser att Formula Infinity behöver ägas gemensamt och i majoritet av de lärosäten som är involverad i projektet. Detta gör att vi kan säkra våra intressen för en öppen läroplattform som gynnar intresse och utbildning inom ingenjörskonst och teknik i Sverige. I samverkan vill vi ytterligare kunna dela ägandeskapet med kommersiella intressenter som driver och sponsrar spelets utveckling, såsom spelföretag och teknikföretag mfl.

Ingenjörskonst

Genom Formula Infinity vill vi stärka Sverige som ingenjörsnation!

Ellen Bergseth, Kungliga Tekniska Högskolan

Ingenjörskonst

Formula Infinity ska väcka teknikintresse och drömmen om att bli ingenjör. Kanske kan vi få tillbaka ”bondpojkarna och bondflickorna” i en tappning där händighet och praktisk förståelse är utbytt mot digitala kompetenser och teknisk systemförståelse. Projektet är lika mycket riktat mot studier på gymnasier, högskolor och universitet som mot framtida anställningar inom tekniksektorn.

Industrin söker idag efter ingenjörer med rätt kompetens och intresse. Vi vill tillsammans med industrin stimulera en ny generation av ungdomar med digital kompetens, inte bara inom teknik - utan även inom angränsande vetenskaper och discipliner.

Ingenjörskonst
teknikintresse

För att möjliggöra upptäckarglädje och stimulera teknikintresset så behövs det stödsystem som automatiskt simulerar konstruktioner och system i spelet. Detta ska ge direkta återkopplingar på betydelsen av komponentval och bjuda in till en underhållande lek med teknik. Ett byte av ett delsystem bör kunna göras snabbt och enkelt för att sedan direkt testas på banor eller i virtuella labb. I denna process lär man sig också de tekniska termer och fackuttryck som är så viktiga för ingenjörer. Under ytan verkar såklart ”state of the art” modeller vars form och funktion tillhör den djupaste nivån i spelet.

Ingenjörskonst
teknikintresse
state of the art

Dagens tekniska forskning har väsentligen lämnat de förenklade pedagogiska och ingenjörsmässiga modellerna och sambanden bakom sig. Dessa är har i stor utsträckning blivit utbytta mot informationstäta och ofta mycket svårgenomträngliga algoritmer med simulerade resultat. I Formula Infinity kommer det som vi ser det återigen finnas behov av att utveckla förenklade och överskådliga samband och skallagar för att möjliggöra ett ingenjörsmässigt och pedagogiskt bilbyggande. Dessa kommer, både i och utanför spelet, att också kunna användas allmännyttigt inom ingenjörsutbildningar och bland praktiserande ingenjörer. Inget är väl så praktiskt som en god “approximativ” teori.

Ingenjörskonst
digitala

Digitaliseringsprocessen av samhället i stort och i våra industrier är i full gång. Arbetsuppgifter vi länge varit vana vid förändras snabbt och ersätts av virtuella arbetsflöden. Begrepp som AI och VR dyker upp i allt fler tillämpningar. Att tidigt ha lärt sig att konkret förstå och visualisera abstrakta digitala arbetsmoment, samt att ha utvecklat ett språk kring dessa, ger idag och i framtiden oerhörda fördelar i både skola och arbetsliv.

Ingenjörskonst
digitala
fördelar

Formula Infinity kommer att utveckla förmågor så som:

 • Interaktion med 3D-objekt.
 • Programmering.
 • Digitalt samarbete.
 • Virtuell kommunikation.
 • Arbetsflöden i digitala gränssnitt.

Ingenjörskonst
systemförståelse

En racerbil är ett system av flera samverkande delsystem och komponenter. Allt från sensorer, enskilda maskinelement och reglerkomponenter, till delsystem såsom t.ex. drivlina och datorsystem. Dessa samverkar i det fullskaliga systemet som utgör själva bilen. Att bemästra alla delar är svårt men inte omöjligt och kan kanske bli den yttersta utmaningen för en spelare av Formula Infinity. Denna typ av systemtänkande är svår att nå inom ramen för en ingenjörsutbildning och skulle därför kunna utgöra ett välkommet komplement i flera kurser.

Ingenjörskonst
vetenskaper och discipliner

Processen för att bygga ett spel kräver att man designar intressanta och utmanande spelsystem. I grundkonceptet för Formula Infinity - att konstruera och konfigurera en bil utefter fysikens och teknikens alla konster - finns redan en stark grund för ett djupgående och intressant spel.

Andra discipliner som har en viktig plats i utformandet av spelet är:

 • Hållbarhet
 • Formgivning och design
 • Väg- och vattenbyggnad

Ingenjörskonst
vetenskaper och discipliner
hållbarhet

Hållbarhet utgör en grundstomme i utmaningen att bygga en bil. Att balansera miljöpåverkan gentemot prestanda och kostnad är essentiellt i designprocessen. Dessa aspekter utgör också värdefulla parametrar i speldesignen för Formula Infinity. Varje utmaning och tävling kräver olika typer av avgränsningar och mätvärden, där hållbarhet kommer att utgöra utgångspunkten i de flesta kategorier. Att kontinuerligt behöva väga sina val utefter hållbarhet och miljöpåverkan skapar ett tydligt värdesystem i spelet, och utvecklar en stark medvetenhet hos spelarna.

Ingenjörskonst
vetenskaper och discipliner
formgivning och design

Att kunna utarbeta bilens form och utseende är en väldigt lockande ingång för många unga, och utgör en viktig del av spelets känsla. Formula Infinity bör efterfölja kreativa spel såsom Minecraft, som kombinerar form och funktion för att skapa en stark kreativ spelupplevelse. Allt från kaross till navkapslar, ratt, vingar, etc, behöver formgivas och färgsättas, tillsammans med bilens funktion.

Ingenjörskonst
vetenskaper och discipliner
väg- och vattenbyggnad

Grundstenen i tävlingsformatet för Formula Infinity kommer att vara bilens prestanda. Här är självklart racingen, och därigenom tävlingsbanorna, en mycket viktig drivande faktor. Att ta fram intressanta banor, som både utmanar föraren och bilen, är en viktig del för att skapa en inspirerande och givande spelupplevelse.

Pedagogik

Do not underestimate young players' fearless will to explore. They are not scared of playing around with technology that they do not yet understand.

Leo Hatvani, Mälardalens Högskola

Pedagogik

Formula Infinity ska ge många möjliga ingångar till ett teknikintresse, oavsett kunskapsnivå, ålder och kön. Även om du initialt spelar för att köra din bil, designa utseendet, eller bara plocka isär något, så finns kopplingen till hur detta påverkar din bil alltid där. Möjligheten att dyka ner en nivå till i upptäckandet och lärandet finns bara ett klick bort, med tillgång till pedagogiska hjälpverktyg baserade på "state-of-the-art" ingenjörsmetodik.

Genom att kombinera esport och ingenjörskonst i en pedagogisk datormiljö kommer vi kunna skapa ett spel där intresse och förståelse för teknik kan utvecklas, redan vid ung ålder. Vartefter intresset och kunnandet växer, kan spelaren interagera med spelet på djupare nivåer.

Pedagogik
ingångar

En första uppdelning av Formula Infinitys målgrupper, skulle kunna göras så här:

 • Racer - Intresserad unga nybörjare (Köra bilar/Ändra enkla inställningar/Lek med teknik)
 • Technician - Gymnasieutbildning (Bilmodifiering/Experimentell design/Teknik & fysik)
 • Engineer - Ingenjörsutbildning (Nybilsutveckling/Dimensionering/Optimering)

Pedagogik
kön

Formula Infinity avser att arbeta utifrån att uppfylla flera av FN:s globala mål, däribland mål 5.B. Jämställdhet - Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik.

För att uppfylla detta kommer vi att sätta samman specialistgrupper med uppgift att utreda hur exempelvis normkritisk design och ett genusperspektiv på spelsystem och community kan bjuda in tjejer och kvinnor till teknik och esport. Här har Formula Infinity genom sitt fokus på motorsport och fordonsteknik en synnerligen viktig uppgift.

Pedagogik
nivå

Spelet är nivåbaserat, där spelaren interagerar med bilen på en mängd utvalda konstruktionsnivåer, från sprängskiss till helhet. För varje nivå finns tillhörande informationssystem om vad det är som får en bil att fungera och vilka modifikationer och test man kan göra på just den nivån. Genomsnittsspelaren kommer troligen hantera sin bil på en mer övergripande konstruktionsnivå. De mer intresserade kommer att erbjudas stiga ner djupare hela vägen till de enskilda maskindelarna och slutligen nå deras matematiska skallagar. Spelaren tillåts här modifiera elementen och samtidigt lära sig den bakomliggande fysiken.

Pedagogik
nivå
konstruktionsnivå

Man skulle på den högsta nivån t.ex. få pussla ihop olika bildelar (motor, växellåda, däck) i en färdig bilram, koppla samman dem och ställa in olika parametrar för bilen i sin helhet. När man vill kan man dock dubbelklicka på en bildel för att gå in en nivå djupare och interagera enbart med det delsystemet. På högskolenivå kan man tillsammans med studenterna stiga hela vägen ner till en möjlig CAD-nivå, där man t.ex. skulle kunna importera en CAD-modell och sedan definiera material och egenskaper för denna i spelet. Allt detta förenklas sedan i stegvisa formler och modeller uppåt i nivåsystemet.

Pedagogik
hjälpverktyg

På olika nivåer av interaktion i spelet behövs olika djupgående information och mängd interaktivitet. På den högsta nivån kan visuellt välgjort videomaterial öppna upp ett intresse och ge förstelse. På djupare nivåer kan man interaktivt få se koncept förklaras på sin egen eller en förbyggd bil.

På den högsta nivån kommer projektets pedagogiska specialister att få utveckla spelifierad interaktivitet, som inspirerar till utforskande och lek. Ju djupare vi sedan går i spelets delsystem, desto mer kommer innehållet att formas utefter lärostrategier kopplade till respektive vetenskaplig disciplin.

Pedagogik
hjälpverktyg
interaktivitet

Konstruktionsarbetet av enskilda system kan utföras i renodlade arbetsrum för respektive teknikområde. Virtuella testlabb eller verkstäder för mekaniska-, elektroniska- och mjukvarusystem bör då finnas till hands. Dessa utformas utefter de behov varje enskilt område har. Inom en virtuell verkstad finns ”allt” du kan tänkas behöva. Bra lärare (virtuella ingenjörer) och interaktiva informationssystem med ingångar på olika nivåer som visar exempel och enklare lösningsförslag att utgå ifrån. Varje komponent ska ha sin egen dokumentation med bl.a. pedagogiska 3D ritningar, fysikaliska modeller och prislapp.

Pedagogik
hjälpverktyg
förklaras

På samma sätt som fjädringen visualiseras i följande video, skulle man i Formula Infinity kunna visualisera detta på en bil som man själv kan vrida på och interagera med samtidigt.

Pedagogik
ingenjörsmetodik

Ett bra sätt att vägleda spelaren och samtidigt utbilda denna i hur produktutveckling fungerar är att följa industrins produkt- och produktionsprocesser, och på detta sätt hela tiden ge spelaren ett nästa steg i arbetet. Genom virtuella testmiljöer där spelare kan få direkt feedback kring påverkan på prestanda, skapar vi genom leken och spelandet samtidigt en förståelse för teknik och ingenjörskonst. En Formula Infinity-spelare kommer, när denne söker sig till en ingenjörsutbildning, redan ha ett tekniskt försprång.

ESPORT

Allt handlar om att hitta rätt storytelling.

Petter Sjöstrand - Esportsexpert. Tidigare Area Academy och esportskommentator för SVT

Esport

För att driva intresset för Formula Infinity är esporten en särskilt viktig ingrediens. Vi vill skapa ett berättande kring hur man tävlar i ingenjörskonst och bygga ett community runt detta, som på olika sätt får känna sig som en del av ett större sammanhang. Formula Infinity fokuserar inte bara på själva racingen, utan också på att tävla i ingenjörsskapet som leder upp till denna. Till sin natur är bilsport en tekniksport där ingenjörsteamet är minst lika viktigt som föraren. Varje bana är unik sett till utformandet av svängar, raksträckor och backar. Lägger man också till virtuella miljöer och effekter ser vi att det finns ingenjörsmässiga utmaningar in i det oändliga. Detta utgör kärnan i spelets tjusning: en kombination av teknisk problemlösning och tävlingsmässig prövning i gemenskap med andra. En intressant möjlighet är att inledningsvis låta gymnasier, universitet och högskolor tävla mot varandra.

Esporten
esport

Esport (elektronisk sport) är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de tävlande spelar datorspel mot varandra. Tävlingarna kan spelas online, över nätverk eller med spelare som samsas vid samma konsol. Begreppet esport myntades i Sydkorea i slutet av 1990 talet, och har sedan dess vuxit till att som samlingsbegrepp vara en av världens största sporter. Många länder har officiellt uttalat sig om esportens vikt för sin internationella framtid. Den virtuella bilsporten är en del av esporten i stort.

Esport
esporten
vuxit

 • Esporten är den snabbast växande sporten i världen.
 • Esporten har fler tittare än all “vanlig” sport sammanlagt.
 • Den är nu en mångmiljardindustri.
 • Lika många tittar på esport som följer NHL och NFL i USA.
 • De största esportspelen är gratis och spelas online.
 • 80% av svenska ungdomar spelar.
 • 49 svenska gymnasier har esportinriktningar.

Esport
esporten
officiellt

Esport
esporten
största

Fortnite, som är det största spelet just nu, har ungefär 250 miljoner aktiva spelare och det har som mest varit 8.3 miljoner spelare inne i spelet samtidigt. Vinnaren av världsmästerskapen i Fortnite 2019 gick också hem med 3 miljoner dollar i prispengar. Den totala prispotten var 30 miljoner dollar. I spelet Dota 2 finns en turnering som heter “The International”, som vuxit kraftigt sedan den startades 2011, och som 2019 hade en total prispott på cirka 34 miljoner dollar, där det vinnande laget gick hem med hälften. År 2013 vann ett svenskt lag The International.

Esport
esporten
största
svenskt

Sverige är ett väldigt känt land i esportssfären och är historiskt sett ett av de mest inflytelserika länderna tillsammans med Sydkorea, USA och Kina. Flera av världens mest kända esportslag och varumärken has sin bas i Sverige. Exempelvis den svenska esportsorganisationen Ninjas in Pyjamas, som tävlar med lag i flera spel drog bara under första halvan av 2019 in närmare 400 000 dollar i prispengar.

Esport
esporten
virtuell bilsport

Den virtuella bilsporten växer och utvecklas årligen med realistiska simulatorer baserat på avancerad fysik och laserscannade banor. Det anordnas internationella tävlingar med vinstpotter på hundratusentals dollar. Många av dagens elitförare tränar också virtuellt för att vässa sina färdigheter. Idag är det nästan ingen skillnad på att köra virtuellt som att köra på riktigt. Virtuella bilsportare kan ha samma coacher/tränare som verkligen förare.

Den virtuella esporten är hittills den enda esporten som är en del av Riksidrottsförbundet genom det Svenska Bilsportsförbundet. Det första virtuella racing-SM:et hölls i februari 2019.

Esport
berättande

Genom ett sportliknande berättande följer man tävlingarnas olika delar. Man pratar om lagets och de enskilda spelarnas form, deras personligheter, vad den nya coachen har gjort och hur laget utvecklats. Man jämför också hur de tävlande lagen har spelat mot varandra tidigare och hur de tagit sig till denna fas i turneringen eller tävlingen. Slutligen ramar man in tävlingen olika skeden, i hur lagen presterat och hur de behöver skärpa sig eller förändra sitt spel.

Esport
ingenjörsskap

För formula Infinity kan man tänka sig att de tävlande lagen får olika tidssatta utmaningar. Man kan t.ex. få en månad på sig att bygga en bil som sedan ska köra ett race på månen, med allt vad det innebär med avseende på gravitation, temperatur mm. Man kan också i livesändning av själva tävlingen få veta vilka väderförhållanden man ska tävla i, och sedan följa teamets beslut kring modifikationer på bilen och val av t.ex. däck, växellåda, mm. Utöver bara racing kan man också lägga till andra fysiska moment som testar bilen. Man kan dela ut designpriser, testa topphastigheten, släppa tunga objekt på bilen, eller varför inte krocka två tävlande bilar med varandra och se vilken som klarar sig bäst?

Esport
utmaningar

Tävlandet och ett skapande av utmaningar är viktigt för att skapa ett fortsatt och mer utvecklat intresse för spelet. För individen kan spelet innehålla utmaningar på väldigt varierande svårighetsgrader, där denne ska förändra eller bygga en bil för olika banor med specifika förutsättningar. Officiella större tävlingar bör hållas löpande, som man dels kan delta i direkt, men också tävla i parallellt hemifrån. Communityt bör också kunna skapa sina egna turneringar och utmaningar i spelet som de gemensamt kan delta i. Att samarbeta och lära sig i grupp kommer troligen kunna driva spelarnas utveckling och intresse mycket mer än ett rent individuellt spelande.

Esport
utmaningar
hemifrån

Officiella tävlingar skulle kunna engagera communityt genom att bjuda in till att testa samma utmaning som de tävlande lagen och jämföra sina prestationer. Detta kan handla om att sätta tid och mål för varje utmaning genom att t.ex. släppa en racingbana med väldigt specifika förutsättningar en vecka eller en månad innan tävlingen och se vem som på den tiden kan bygga en bil som klarar loppet bäst. Spelare skulle kunna skapa en egen tävlingsliga, som följer den officiella ligans utmaningar i spelet, men dit man enbart bjuder in sina vänner för att mätas mot varandra, och kan sätta egna regler för.

Esport
community

Ett community bygger sig självt, och utvecklas över tid, kring en intressant och engagerande sysselsättning. Däremot kan man styra communityts riktning genom att leda med exempel. Ett bra första steg för att bygga prestige och synlighet för spelet skulle kunna vara att skapa en digital version av Formula Student där svenska högskolor och universitet skulle kunna ha team av studenter som bygger varsin bil och tävlar mot varandra. Denna typ av satsningar ger både förebilder och mål att sträva emot för communityt.

Esport
community
utvecklas

Ett spelcommunity har också ett starkt driv till att bemästra spelet vilket gör att utförandet konvergerar mot best practice över tid. I Formula Infinity innebär bemästrandet av spelet väsentligen ingenjörskonst, vilket skapar en helt annan nytta än bemästrandet av ett godtyckligt spelsystem utan verklighetsanknytning.

Esport
varandra

Som en virtuell variant av Formula Student skulle vi kunna skapa publicitet och på sikt möjligheter att införa öppna tävlingar där vem som helst kan få kvala in. I takt med att Formula Infinity sprids kommer också den viktiga communityn få en växande betydelse. Dessa ska kunna tävla och bygga bilar hemifrån, ensamma eller i team, parallellt med de officiellt tävlande. Här finns våra framtida studenter och ingenjörer. Ett av huvudmålen med Formula Infinity är ju att öka intresset för ingenjörskonst bland barn och ungdomar.

PETTER
Projektledare och producent
HANS
Biträdande projektledare
sv_SESwedish