Dag: 28 april, 2020

Nu är den slutliga versionen av projektidén klar! Den 3 mars skickades ett första förslag till projektidé ut på remiss till de deltagande lärosätena inklusive Svenska Bilsportförbundet. Under slutet av mars fram till i mitten av april har individuella samtal genomförts vilket mynnat ut i denna reviderade projektidé. Nu börjar arbetet med att informera industri […]
sv_SESwedish